Disclaimer

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Systray Solutions levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Systray Solutions behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Systray Solutions. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Shortcuts
Wie en wat is Systray en waar staan we voor?
zijmenulijn
Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden.
zijmenulijn
Hier komt u alles te weten over ons netwerk.
zijmenulijn
Onze infrasructuuur draait op 100% groene energie!
zijmenulijn
menuitem Testimonials
Onze klanten doen hun verhaal over hun ervaringen met onze diensten.
zijmenulijn
Hier vindt u al onze contactgegevens.
zijmenulijn